این مطلب برای اضافه شدن معلومات عمومی شمااست. 
اگر در این مطلب به دنبال قطع کاغذ ، جنس کاغذ ها و قیمت می گردید این کار را انجام ندهید
در این مقاله شماپاسخ سئوالات زیر را خواهید گرفت. با موضوعات زیر آشنا خواهید شد.
نحوه تولید کاغذ به چه شکل است؟
برای بهبودیافتن جنس كاغذ چه اتفاقاتي مي افتد؟
باز يافت كاغذ چه مقدار انرژي ذخيره مي كند؟
كاغذ چگونه ساخته مي شود.
سازند گان كاغذ منبع قابل تجديد و طبيعي درختان را مصرف مي كنند .اولين قدم در تشكيل كاغذ قطع درختان مي باشد .كار شركتهاي كاغذ به طور ويژه براي تشكيل كاغذ درخت مي كارند ، همانند يك برزگر سيب كه درختان سيب را براي توليد سيب پرورش مي دهد .بعد از اينكه درختان قطع شوند به كارخانه كاغذ برده مي شوند . كارخانجات كاغذ هر قسمت درخت را به قدري كه هيچ ضايعاتي نداشته باشد .پوست و ريشه ها سوزانده مي شوند و براي توليد انرژي در كارخانجات كاغذ سازي بقاياي درخت به ورقه هاي كوچك خميري خرد مي شوند . خميري شدن يك فرايند شيميايي است كه رشته هاي چوب را از لينگنين و ديگر قسمتهاي چوب جدا مي كند.
خمير قسمت اسفنجي و نرم درخت است . لينگنين يك سريش است كه يك درخت را با همديگر نگه مي دارد . اگر لينگنين در توليد كاغذ به كار رود وقتي كه كاغذ در معرض نور قرار گيرد شكننده شده و به رنگ زرد تمايل پيدا مي كند.لينگنين معمولاً زماني كه روزنامه فقط براي آخر روز يا همچنين هستند در كاغذ روزنامه بكار مي رود.بعد از خميري شدن، كاغذ رنگي از جعبه هاي عطاري است. كاغذهاي با كيفيت بالا با شوينده كلر سفيد مي شوند و بعضي مواقع با رسها و چسبنده ها پوشيده مي شوند و براي اينكه آنها را كاملاً جلادار كنند. كارخانه هاي كاغذ سازي انرژي زيادي را براي توليد گاز نياز دارند. حدود 50% انرژيشان از تكه هاي چوبي كه نمي تواند براي تشكيل كاغذ استفاده شود فراهم مي شود .بقيه انرژي از شركتهاي انرژي محلي يا توليد در جا توسط كارخانه اي كه منابع ديگر انرژي را مصرف مي كند فراهم مي شود.
در بهبود كاغذ چه اتفاقاتي مي افتد.
در سال 1995 ، صنعت كاغذ در آمريكاهدفش براي بازيافت 40 در صدي كاغذ به نتيجه رسيد . امروزه حدود 42 در صد مورد استفاده را باز يافت مي كنيم .
وقتي كه هدف صنعتي باز يافت 50 درصدي كسب شود، 20 ميليون تن كاغذ از مراكز دفن زباله باز يافت خواهد شد.
امروزه بيش از يك سوم () كل كاغذ بازيافتي دنيا در امريكا باز يافت مي شود.
ظروف چين دار قديمي (جعبه ها) براي قريب 50 در صد كل كاغذهايي كه باز يافت مي شود جوابگو است.

كاغذ بازيافتي
كاغذ باز يافتي از كاغذ باطله تشكيل شده است. معمولاً با خمير چوب تازه مخلوط شده است .اگر كاغذ جوهررا در بر بگيرد، كاغذ بايستي بدون جوهر شود.بي جوهري هكچنين بتونه ها ، رسها، و قطعات فيبريرا بر طرف مي كند .
تقريباً هر كاغذ امروزه مي تواند باز يافت شود . اما بعضي انواع نسبت به ديگري سفت تر قابل باز يافت هستند. كاغذ هايي كه براق ، خميري يا چسبنده هستند – يا كاغذهايي كه با پلاستيك يا ورق الومينيومي پوشيده مي شوند- معمولاً قابل باز يافت نيستند زيرا فرايند خيلي پر هزينه است .هر كاغذهايي كه قابل بازيافت هستند معمولاً با همديگر بازيافت نمي شوند.كاغذهاي باطله بايستي جداشوند .شما نبايد روزنامه وجعبه هاي مقوايي را با همديگر براي باز يافت مخلوط كنيد
درجات مختلف كاغذ به انواع مختلف توليدات جديد قابل بازيافت هستند. روزنامه هاي قديمي معمولاً كاغذ روزنامه هاي جديد، كارتونهاي تخم مرغ، كارتونهاي مقوايي را تشكيل داده است.كاغذ دفتر سفيد درجه بالا تقريباً مي تواند به هر توليد كاغذ جديدي تبديل شود- بليت- كاغذ روزنامه يا كاغذ مجله و كتابها – گاهي اوقات بازيافت كننده ها ضميمه هاي براق روزنامه ها را از شما درخواست مي كنند.كاغذ روزنامه و ضميمه هاي براق جزء انواع مختلف كاغذ هستند.
ضميمه هاي خوش نما پوشش رسي سنگين دارندكه بعضي كارخانه هاي كاغذ نمي توانند قبول كنند. علاوه بر اين ، يك كارخانه كاغذ رشته هاي بازيافتي سنگين بيشتري را از يك تن كاغذ روزنامه خالص نسبت به يك تن كاغذ روزنامه مخلوط كه وزنشان به خاطر كاغذهاي پوشيدازرسي سنگين پايين افتاده است بدست مي آورد
كاغذ بر خلاف ديگر باز يافتي ها نمي تواند بيشتر وبيشتر بازيافت شود. نهايتاً رشته ها براي استفاده دوباره خيلي ضعيف و كوتاه مي شود. دليل اين است كه رشته هاي كاغذ دست نخورده معمولاً وقتي كه توليدات كاغذي جديد تشكيل مي شوند با كاغذ باز يافتي مخلوط مي شوند.بيشتر جعبه هاي مقوايي تركيبي از 50 در صد رشته هاي جديد و 50 در صد رشته هاي باز يافتي هستند
انرژي ذخيره
باز يافت كاغذ چه مقدار انرژي ذخيره مي كند؟
بازيافت كاغذ انرژي ذخيره مي كند اگر چه انرژي ذخيره شده آن به نسبت انرژي بازيافتي آلومينيوم و فولاد قابل مشاهده نمي باشد.يك كارخانه كاغذ كه، كاعذ بازيافتي مي سازد به كارخانهاي كه كاغذ را از الوار تازه مي سازد 20 در صدكمتر انرژي مصرف مي كند.كارخانه هاي كاغذ مقدار زيادي از انرژيشان را از چوبهاي پس مانده و باطله توليد مي كنند اما كارخانه هاي بازيافتي بيشتر انرژيشان را از شركتهاي انرژي محلي يا استفاده از وسايل توليد درب تآمين ميكند. 
تشكيل كاغذ باز يافتي سفيد شدن و شيميايي شدن كمتري را نسبت به كاغذ كلاً جديد نياز دارد با بهبود اين كاغذ هاي باز يافتي نسبت به كاغذ تشكيل شده از رشته هاي چوبي كمتر آلوده مي شود. هر دو فرايند محصولات فرعي مختلفي توليد مي كنند
كارخانه هاي كاغذ ممكن است دي اكسيد سولفور بيشتري منتشر مي كنند. اما كارخاتجات باز يافتي ممكن است گل بيشتري توليد كنند .
نقاشي ميامي (Miami) و ohio (اهيو) در عرضي بي رنگ مي شودكارخانه نتيجه گرفت در 22 پوند گل براي هر 100 پوند كاغذ باطله بازيافت كند.بازيافت كاغذ معني مي دهد كه درختان كمتري براي تشكيل كاغذ مورد استفاده است ، اما كاغذ تماماً جديد تقريباً هميشه از درخت ني كه مخصوصاً براي تشكيل كاغذ رشد يافته اند تشكيل مي شوند
يك درخت كه براي تشكيل كاغذ قطع مي شود به زودي توسط ديگر جايگزين مي شود بنابراين چرخه ادامه مي يابد. ما در مورد جنگل باراني يا رشد قديمي در شمال غرب آرام صحبت مي كنيم و بر اساس نوشته هاي قهرمانانه مارتيني بليك مي گويم.بيشتر درختان كه براي كاغذ قطع مي شوند از توليد پنجم يا ششم جنگلهاي چوب- خمير بدست مي آيند.
يك تن كاغذ از رشته هاي بازيافتي به جاي رشته هاي دست نخورده كه نگهداري مي شوند ساخته مي شود
چرخه هميشگي
بين 1930 تا 1990 انبوهي از روزنامه ها ي قديمي روي سواحل شرقي وجود داشت. مردم در بعضي ارتباطات با پشتكار زياد روزنامه ها را براي باز يافت جمع كردند، فقط براي اينكه انبوهي از آنها را داشته باشيم رشد مي دهيم به طور مداوم تا زمانيكه آنها مجبور باشد به كسي براي تغيير جهت دادن آنها به يك دقتي زباله پول پرداخت كنند. در اين موقعيت ها بهتر اين است كخ كاغذ را در يك زباله براي انرژي گياهان بسوزانيم تا اينكه آن را باز يافت كنيم .انرژي حرارتي حاصل از سوزاندن كاغذ مي تواند برای تشكيل بخار و الكتريسيته مورد استفاده قرار گيرد.
در طول چند سالهاي گذشته، تقاضا براي تهيه كاغذ بازيافتي بالا گرفته است بيشتر از 85 كارخانه كاغذ جديد داراي قابليت باز يافتي در ايالت متحده امريكا ساخت شده است
امروزه بعضي شركتهاي كاغذسازي مشتاق هستند.كمك كارگرهايشان را به مقدار كاغذهاي مورد استفاده كه ممكن است بدست آورند بيشتر توليد كنندگان كاغذ روزنامه دست كم بعضي كارخانه هاي روزنامه هاي بازيافتي را مورد استفاده قرار داده بودند. در سال 1995 هم اكنون آنها نگران بودند كه آنجا ممكن است كه روزنامه هاي قديمي كافي به تناسب تقاضايشان كافي نباشدشركتهاي كاغذ و جنگلهاي آمريكايي هدفشان را بازيافت 40 در صد از همه كاغذهاي مورد استفاده متناسب كردند.آنها يك هدف جديد بازيافت 50 در صدي را ثابت كردند.