چاپ سررسید و تقویم

چاپ افست

سررسید و تقویم :

  1. 1: سایزهای تقویم: قطع پالتویی (17*10 سانتیمتر)، قطع وزیری (24*17 سانتیمتر)، قطع رقعی (21*14 سانتیمتر)

  2. 2: تیراژ چاپ اختصاصی سررسید : حداقل 50 عدد

  3. 3: امکان اختصاصی سازی : اضافه کردن تا 8 برگ داخلی، طلاکوب و داغی، لت گذاری تا 2 برگ چاپ، لیزر، جعبه و پلاک خام

  4. 4: امکان طراحی برای اختصاصی سازی سفارش های سررسید و یاداشت

سررسید
سررسید

سررسید-تبریز

کد : 102

سررسيد

102
سررسید-تبریز

کد : 101

سررسيد

101
سررسید-تبریز

کد : 100

سررسيد

100
سررسید-تبریز

کد : 99

سررسيد

99
سررسید-تبریز

کد : 98

سررسيد

98
سررسید-تبریز

کد : 97

سررسيد

97
سررسید-تبریز

کد : 96

سررسيد

96
سررسید-تبریز

کد : 95

سررسيد

95
سررسید-تبریز

کد : 94

سررسيد

94
سررسید-تبریز

کد : 93

سررسيد

93
سررسید-تبریز

کد : 92

سررسيد

92
سررسید-تبریز

کد : 91

سررسيد

91
سررسید-تبریز

کد : 90

سررسيد

90
سررسید-تبریز

کد : 89

سررسيد

89
سررسید-تبریز

کد : 88

سررسيد

88
سررسید-تبریز

کد : 87

سررسيد

87
سررسید-تبریز

کد : 86

سررسيد

86
سررسید-تبریز

کد : 85

سررسيد

85
سررسید-تبریز

کد : 84

سررسيد

84
سررسید-تبریز

کد : 83

سررسيد

83
سررسید-تبریز

کد : 82

سررسيد

82
سررسید-تبریز

کد : 81

سررسيد

81
سررسید-تبریز

کد : 80

سررسيد

80
سررسید-تبریز

کد : 79

سررسيد

79
سررسید-تبریز

کد : 78

سررسيد

78
سررسید-تبریز

کد : 77

سررسيد

77
سررسید-تبریز

کد : 76

سررسيد

76
سررسید-تبریز

کد : 75

سررسيد

75
سررسید-تبریز

کد : 74

سررسيد

74
سررسید-تبریز

کد : 73

سررسيد

73
سررسید-تبریز

کد : 72

سررسيد

72
سررسید-تبریز

کد : 71

سررسيد

71
سررسید-تبریز

کد : 70

سررسيد

70
سررسید-تبریز

کد : 69

سررسيد

69
سررسید-تبریز

کد : 68

سررسيد

68
سررسید-تبریز

کد : 66

سررسيد

66
سررسید-تبریز

کد : 65

سررسيد

65
سررسید-تبریز

کد : 55

سررسيد

55
سررسید-تبریز

کد : 54

سررسيد

54
سررسید-تبریز

کد : 50

سررسيد

50
سررسید-تبریز

کد : 49

سررسيد

49
سررسید-تبریز

کد : 48

سررسيد

48
سررسید-تبریز

کد : 47

سررسيد

47
سررسید-تبریز

کد : 46

سررسيد

46
سررسید-تبریز

کد : 45

سررسيد

45
سررسید-تبریز

کد : 44

سررسيد

44
سررسید-تبریز

کد : 43

سررسيد

43
سررسید-تبریز

کد : 42

سررسيد

42
سررسید-تبریز

کد : 41

سررسيد

41
سررسید-تبریز

کد : 40

سررسيد فنري کد 17

40
طراحی بنر اینستاگرامی ، افزایش فالوئر